ΕΞΑΣΚΗΣΗ / ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, QUIZ , ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ , ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΕΞΕΩΝ ΚΤΛ