ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ :
  • Μετάφραση στα ιταλικά, οποιουδήποτε εγγράφου η κειμένου
  • Μετάφραση στα ελληνικά, οποιουδήποτε ιταλικού εγγράφου η κειμένου
  • Μετάφραση εμπορικής ή άλλου είδους αλληλογραφίας σε όλους τους τομείς και για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.
  • Προφορικές μεταφράσεις σε σεμινάρια ή συνέδρια που απαιτείται η παρουσία μεταφραστή.
  • Μετάφραση Ιστοσελίδας στα Ιταλικά